HYÖDYT

Subjektiivisen kokemuksen arvostuksen lisääntyminen ja työkalut sekä tavat, joilla sitä voidaan paremmin hyödyntää työyhteisössä

Työyhteisöjen toimijuutta, osallisuutta ja sitoutumista paremmin mahdollistava ihmislähtöisyys

Suunta ja mahdollisuus oikea-aikaisempaan ja vaikuttavampaan työyhteisöjen kehittämiseen.Kokonaisvaltaisuus ja ennakkoluulottomuus työyhteisöjen jaetun kokemuksen ymmärtämisessä

Ihmislähtöisyyden lisääminen, joka mahdollistaa osallisuutta ja toimijuutta

Kehittämisen vaikuttavuuden ja oikea-aikaisuuden lisääminen

...